دوشنبه 21 آبان 1397
New Page 1
اخبار
آئین نامه ها
مجله
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
گالری تصاویر
 منشور اخلاقی
 هسته های پژوهشی
ارتباط با ما
نظرات و پیشنهادات
 پرسش های متداول
سایر پیوندها

 

 

 

 

در سال 1362 بعد از تصویب برنامه های گروههای آموزشی دانشگاهها درس کارگاه شیشه گری برای دوره کارشناسی شیمی الزامی گردید. گروه شیمی در راستای راه اندازی این کارگاه مبادرت به خرید وسایل نمود و از سال  1365 این واحد ارائه گردید در کنار آموزش مبانی شیشه گری به دانشجویان تعمیرات وسایل شیشه ای و ساخت وسایل ساده در دستور کار قرار گرفت , همچنین از سال 1372 هنر شیشه نیز به دانشجویان رشته صنایع دستی و طراحی صنعتی به صورت تئوری و عملی آموزش داده  می شود. در کنار کارهای مذکور سرویس مورد نیاز به گروههای فیزیک و زیست شناسی داده می شود. در زمینه ساخت وسایل شیشه ای مورد نیاز دوره های تحصیلات تکمیلی کارگاه فعال می باشد.