آزمایشگاه تحقیقاتی
 
  صفحه اول

  مرکزی

 آزمایشگاه تحقیقاتی جداسازی

  نانو

  

آزمایشگاه تحقیقاتی جداسازی

آزمایشگاه تحقیقاتی جداسازی

آزمایشگاه تحقیقاتی جداسازی گروه شیمی در سایت شرقی دانشگاه الزهرا واقع شده است . این آزمایشگاه با بهره گیری از وسایل اولیه دقیق آزمایشگاهی و همچنین دستگاه های تخصصی و پیشرفته از جمله HPLC-PDA، HPLC، GC-FID و تلفیق روش-های نوین استخراج و پاکسازی، ردیابی و اندازه گیری آنالیت مورد نظر را در بافت های پیچیده ی بیولوژیکی، دارویی، زیست محیطی، غذایی و محصولات شوینده و آرایشی- بهداشتی انجام می دهد تا بدینوسیله گامی هرچند کوچک در راستای رشد و خودکفایی علم شیمی تجزیه در کشور بردارد. 

در صورت علاقه مندی به کسب اطلاعات در خصوص زمینه های پژوهشی این گروه به آدرس    www.zahratalebpour.ir   مراجعه فرمایید: