دوشنبه 21 آبان 1397
New Page 1
اخبار
آئین نامه ها
مجله
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
گالری تصاویر
 منشور اخلاقی
 هسته های پژوهشی
ارتباط با ما
نظرات و پیشنهادات
 پرسش های متداول
سایر پیوندها
هسته های پژوهشی هسته های پژوهشی مصوب

 
 تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو مایعات یونی در برخی واکنش های چند جزئی آلی دکتر کبری نیکوفر 
 
 تهیه ، خواص و کاربردهای نانو کامپوزیت های آلی - فلزی  دکتر خدیجه قنبری
 
مواد پیشرفته دو بعدی و مغناطیسی  دکتر نرگس انصاری 
 
ابر رساناهای دمای بالا  دکتر وحید دادمهر 
 
ساخت ابر خازن و سلول های خورشیدی به عنوان ابزارهای ذخیره و تولید انرژی الکتریکی  دکتر عمران مرادلو 
 
اختر فیزیک - نظریه گرانش  دکتر تقی میرترابی 
 
طراحی و سنتز ترکیبات هتروسیکلی جدید بر پایه واکنش های چند جئیی با استفاده از دایکتن  دکتر یحیی شیرازی بهشتی ها 
 
مشتقات نانو سلولزی و بررسی کاربردی آنها   دکتر حنانه حیدری صوفیانی

 
ارائه واکنش های چند جزئی جدید در جهت سنتز تک ظرفی هتروسیک های فعال بیولوژیکی  دکتر عطیه رضوانیان
 
سنتز نانو زئولیت های zsm-5 و zsm- 11 و مطالعه کاربرد آن در بعضی فرایندهای نفتی مانند شکست مولکول های بلند زنجیره و حذف ترکیبات حلقوی  دکتر مریم حقیقی 
 
کاربرد نانو کاتالیست ها در سنتز مواد آلی دارای فعالیت بیولوژیکی  دکتر قدسی محمدی زیارانی 

کاربرد نانو ذرات در محیط زیست و حسگری

 دکتر عزیز اله شفیع خانیطراحی و تهیه نانو ذرات جدید فلزی و نهش آنها روی بسترهایمناسب و بکارگیری آنها در کاتالیز واکنش های آلی با تاکید بر واکنش های جزیی

 دکتر مجید هرویساخت و بررسی کارایی فازهای جاذب برای استخراج و جداسازی ترکیبات سمی از نمونها های حقیقی پیچیده

دکتر زهرا طالب پور

الکتروسنتز برخی ترکیبات آلی, پلیمری و چارچوب های فلزی-آلی جهت بررسی رفتار الکتروکاتالیزوری آنهادر نانوکامپوزیتها با روش های الکتروشیمی, اسپکترو الکتروشیمی و میکرو استخراج الکترو غشایی     

دکتر لیدا فتوحی