سه شنبه 22 آبان 1397
New Page 1
اخبار
آئین نامه ها
مجله
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
گالری تصاویر
 منشور اخلاقی
 هسته های پژوهشی
ارتباط با ما
نظرات و پیشنهادات
 پرسش های متداول
سایر پیوندها
معاونین و مدیران دانشکده فیزیک شیمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : 
دکتر مریم لشنی زادگان
m_lashani@alzahra.ac.ir پست الكترونيكي :
شماره تماس مستقیم : 88041347
داخلی : 2370


 

معاون پژوهشی و اجرایی :
دکتر حسین حکیمی پژوه
پست الكترونيكي :hhpajouh@live.com
شماره تماس مستقیم : 88041347
داخلی : 2370    
 

 

 

مدیر گروه شيمي: 
آقای دکتر عمران مرادلو
پست الكترونيكي :          
    شماره تماس
مستقیم : 88041344
 داخلی :   2606-2616

 

 

مدیر گروه فيزيك:
آقای دکتر احمد شریعتی 
پست الكترونيكي:   
شماره تماس مستقیم : 88613937
داخلی :  2660